In sinu Jesu - Modlitby Zobrazit větší

In sinu Jesu - Modlitby

isj_modlitby

Nový produkt

v češtině

Více informací

49,00 Kč

Množstevní slevy

Počet Sleva Ušetříte
5 10% Až do 24,50 Kč
10 20% Až do 98,00 Kč
25 30% Až do 367,50 Kč

Více informací

Roku 2007 začali upro­střed ticha ado­race k srdci jednoho kněze promlouvat Pán Ježíš a Panna Maria. Z těchto slov se zro­dila kniha In Sinu Jesu – V tichu před Pánem, jejíž stránky promlouvají přímo doprostřed potřeb člověka naší doby a poskytují mu útěchu i výzvy. Publi­kace, pevně opřená o Písmo i apo­štolskou Tradici, vyšla s církevním schválením původně v Irsku a stala se zdrojem obnovy vnitřního života již řady kněží, řeholníků i laiků.

Na české vydání z ro­ku 2017 navazuje tato bro­­žura, která modlitby z In sinu Jesu doplňuje o další modlitební texty. Ústředním téma­tem je klanění se eucharistickému Pánu a přinášení náhrady za ty, kdo se neklanějí – zejména v řadách kněží, kteří jsou zvláště povoláni do Kristovy blízkosti.

Vedle této brožurky v češtině připravujeme stejný text i ve slovenském překladu - VYCHÁZÍ 30. X. 2018.

Formát A6, 64 stran